Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Matysová Matysová 27 065 46 Malý Lipník

IČO: 00330051
DIČ: 2020698702

+421 903 992 969
matysova@matysova.sk
Facebook stránka

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  Nestránkový deň
Ut  Nestránkový deň
Str  08:00 – 12:00
Štv  Nestránkový deň
Pia  08:00 – 12:00

Výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb

zodp. pracovník: Bc. Silvia Šulcová,

kontakty: 0903 463 230silvia.sulcova@staralubovna.sk

adresa: Nám. sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, č. dv. 232 (I. poschodie)Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

vedúci úradu: Mgr. Mária Fabianová

kontakt: 052 4315256 mobil: 0911624833

e-mail: stavebny-urad@staralubovna.sk

adresa: Nám. sv. Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, (I.poschodie)