Preskočiť na obsah

Mapový portal

URL: http://mobec.sk/matysova

Obecný úrad Matysová, Vám umožňuje na tejto web stránke mapového portálu vyhľadávať parcely v katastri obce Matysová, ktorých ste vlastníkom,  alebo spoluvlastníkom. Vyobrazenie mapy  je satelitné a po zadaní čísla parcely sa Vám na mape  vyobrazí parcela. Určite Vám to pomôže pri prezeraní extravilánových parciel, keďže mnohí neviete kde sa nachádzajú.

Obec Matysová sprístupnila verejnosti mapový portál MAPA SLOVAKIA DIGITAL, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.
V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou – vyhľadávať parcely, listy vlastníctva, súpisne čísla budov, približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch.