Preskočiť na obsah

Symboly obce

So vznikom miest a obcí úzko súvisí aj vznik a používanie istých symbolov. Sú to symboly charakteristické pre dané mesto či dedinu, zobrazené na štíte a schválené Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR, ktorá reguluje heraldicku tvorbu na Slovensku od roku 1975. 

Erb obce Matysová (obr. 1) bol schválený Heraldickou komisiou Slovenskej republiky v mesiaci október 2003 a zapísaný do Heraldického registra SR pod signatúrou M-158/03.

Opis erbu: Na červenom gotickom štíte po zelenej trávnatej pažiti so striebornou skalou v strede a pred zeleným smrekom vyrastajúcim z nej beží strieborný zajac.

Erb vychádza z historickej pečate obce, ktorú obec používala, resp. obecná samospráva na overovanie svojích dokumentov v 2. polovici 19. storočia. 

Vo všeobecnosti je zajac symbolom šťastia, plodnosti, rýchlosti a ostražitosti. V kresťanskej symbolike zajac symbolizuje človeka, ktorý je charakteristický svojou krehkosťou a preto sa musí opierať o Boha.

Vlajka obce (obr.2) vychádza zo sfarbenia obecného erbu. Skladá sa zo štyroch pruhov v poradí: biely (3/8), červený (2/8), biely (1/8), zelený(2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky. 

Pečať obce (obr.3) je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede pečate obsahuje obecný symbol, ktorý môže byť vyobrazený aj bez štítu. Kruhopis pečate znie: OBEC MATYSOVÁ.

Koniec a začiatok textu môže byť doplnený hviezdičkou ako na historickej pečati.