Preskočiť na obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené
10. januára 2024
Kategória

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m   voľby prezidenta Slovenskej republiky   a    u r č u j e m   1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, u r č u j e m deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Peter Pellegrini v. r

Prílohy