Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Matysová.

Voľby do orgánov samosprávy obci 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcía voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Bližšie informácie na

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Úroveň triedenia odpadu rok 2021

Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník IĆO: 00330051, DIČ:2020698702 Obec M A T Y S O V Á v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.… Čítať viac

Oznam PVOD Údol

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol so sídlom v Údole Oznamuje svojim členom a zamestnancom, dôchodcom, ktorí niekedy na PVOD pracovali a vlastníkom pôdy, ktorí majú s PVOD uzatvorenú zmluvu o prenajme tejto pôdy, že v dňoch od 22.09.2021 do 24.09.2021 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. bude sa predávať obilie z úrody r. 2021.      Rozhodujúcim obdobím pre predaj obilia… Čítať viac

Obecná brigáda

OBEC Matysová oznamuje, že dňa 4.9.2021 sa koná obecná brigáda na kosenie cintorína. Stretnutie brigádnikov je o 8,00 hod. pri Obecnom úrade. O občerstvenie bude postarané.

Informácia o úrovni triedenia odpadu

Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník IĆO: 00330051, DIČ:2020698702 Obec M A T Y S O V Á v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č . 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok… Čítať viac