Zverejnenie adresy pre delegovanie členov a náhradníkov do volebnej komisie a voľbu poštou

Zverejnené 11. novembra 2022.
Bez úpravy .