Preskočiť na obsah

Voľby do samosprávy obcí 29.10.2022 – určenie počtu poslancov a volebných obvodov

Zverejnené 15.7.2022.

 Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník

IĆO: 00330051, DIČ:2020698702

O Z N Á M E N I E
o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022


Obecné zastupiteľstvo v Matysovej, na svojom zasadnutí dňa 30.6.2022 podľa
§ 166 zákona SNR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením
č. 2, bod 3d) určilo 1 volebný obvod a uznesením č. 2, bod 3e) určilo, že
Obecné zastupiteľstvo v Matysovej  na nové volebné obdobie 2022 – 2026 bude mať
3 poslancov.

V Matysovej 15.7.2022

JUDr. Pavol Pastirčák

Starosta obce