Úroveň triedenia odpadu za rok 2022

Zverejnené 23. februára 2023.
Bez úpravy .