Preskočiť na obsah

Úroveň triedenia odpadu rok 2021

Zverejnené 28.2.2022.

Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník

IĆO: 00330051, DIČ:2020698702

Obec M A T Y S O V Á v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci  Matysová

za rok 2021 je  30,67   %.

Sadzba poplatku pre rok 2022 (od 01.03.2022 do 28.02.2023) za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je vo výške  22  €/t.

Dátum zverejnenia: 28.02.2022

JUDr. Pavol  Pastirčák

      podpis a funkcia