Obecná brigáda

OBEC Matysová oznamuje, že dňa 4.9.2021

sa koná obecná brigáda na kosenie cintorína. Stretnutie brigádnikov je o 8,00 hod.

pri Obecnom úrade.

O občerstvenie bude postarané.

Zverejnené 31. augusta 2021.
Upravené 13. mája 2022.