Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestnosti

Zverejnené 10. novembra 2022.
Bez úpravy .